s覺k覺t覺rma oran覺 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.