s繹zl羹k hakk覺nda s覺k sorulan sorular 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.