ku�adasï¿Â 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.