iki zamanl覺 motor 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

      fakat 騽le benzer eyler bulduk:

        . iki zamanl motor