silahlar ve guller 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.