ay覺r覺c覺 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.