ateleme s覺癟ramas覺 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.